Contact us

Globalfish Sp. z o.o.

Długa 1 street
09-100 Bońki-Zawady k/Płońska
tel. +48 23 662 67 15
e-mail: globalfish@globalfish.pl

NIP: 701-01-50-710

KRS: 0000308755, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 100 000 zł


You can also use this form to contact us